انگلس در مقابل مارکس؟ | پال بلَک‌لج | برگردان : نیکو پورورزان

پال بلَکلج استاد نظریه ی مارکسیستی در دانشگاه شن سی است. وی نویسنده ی کتابهای مارکسیسم و علم اخلاق ،تأملاتی پیرامون نظریه ی مارکسیستی تاریخ و پِری اندرسن، مارکسیسم و چپ نومیباشد.

بیشتر بخوانید

درباره‌ی قتل‌های ناموسی | حسین کعبی

این قتل‌ها برای «ناموس» صورت می‌گیرند و باید به همین نام نه با عناوین مبهم و کلی مثل «زن کشی» توصیف بشوند، صفت ناموسی طبعا اینجا کاربرد پدیدارشناسانه دارد و نه اعتراف و توجیهی برای ناموس – را می‌توان از جنبه‌های متعددی بررسی کرد. بیشتر تحلیل‌ها بر جنبه‌های فرهنگی و سیاسی تاکید دارند . فمنیست‌های جریان اصلی لیبرال بر جنبه

بیشتر بخوانید

سروده‌های سال‌های سیاه | فضل‌الله روحانی

    سیروس بینا: در این یادداشت علاقه دارم به دفتری جدید از شعرهای عزیزی سخن بگویم که خود ادیبی توانا و نویسنده ای متعهد است که از اوان جوانی با اراده ای راسخ علیه رژیم کودتائی شاه، و پس از آن علیه رژیم جهل و جنایتِ جمهوری اسلامی، به مبارزه اشتغال داشته است. مردی ثابت قدم و صاحب قلم، مترجمی که

بیشتر بخوانید

فاشیسم | صابر رفیعی

  مشخص کردن ماهیت یک ساختار سیاسی سرکوبگر یکی از مهم‌ترین معیارهای تعیین شکل مبارزه با آن است. برای همین باید در اطلاق یک عنوان برای تعریف یک فرم یا ساختار سیاسی دقت زیادی کرد. نظام حکومتی تک‌حزبی، استبداد نظامی، بناپارتیسم، فاشیسم و غیره اسامی‌اند که می توان از آن‌ها برای تعریف ماهیت یک دستگاه حکومتی اقتدارگرا یا تمامیت‌خواه استفاده

بیشتر بخوانید

پناه‌جو (برای آسیه پناهی) | آیدا پایدار

🚩برای آسیه پناهی: «پناهجو» شعری از:#آیدا_پایدار آهی بود عاصی در بی راهِ زمان و زمینِ حالایش روی شاخ دیوان می‌چرخید! آهی بود عاصی در بی‌جای مکان و زمان را روزی از ریختِ چهارستونش خواهد انداخت! آهی بود عاصی چون ماهی که از بلندای تاریکی تن توی حوض می‌اندازد اما ماهیان از شورش جانش نام می‌گیرند و راه! آهی بود عاصی

بیشتر بخوانید
« ورودی‌های پیشین Recent Entries »