مجموعه درس‌گفتارهای «نفت؛ از انحصارِ کلونیالیستی-امپریالیستی تا رقابتِ جهانیِ سرمایه» | دکتر سیروس بینا

برای تماشای ویدئوی درس‌گفتارها اینجا را کلیک کنید