ویروس کرونا و سرمایه‌داری متزلزل | مصاحبه با سیروس بینا