اعتصاب سراسری معلمان| آیدا پایدار

 
امروز تخته های کلاس سرخ شدند، موج می زنند و صمد در آن ها تکثیر می شود!
درود به معلمانی که امروز، دریا را درس دادند.
#اعتصاب_سراسری_معلمان
#مهر97
(اثری از :آیدا پایدار)