دسیسه ی لامپ :فیلم مستند

خرابی برنامه ریزی شده عبارت است از کوتاه کردن عمر محصولات تا تقاضای مصرف کننده گارانتی شده باشد.
همانگونه که در یک مجله معتبر تبلیغاتی نوشته شده: «کالایی که خراب نشود یک تراژدی برای تجارت است». همچنین تراژدی برای جامعه مترقی مدرن که بر پایه چرخه ی همیشگی «تولید، مصرف و دور انداختن» است.
فیلم دسیسه لامپ به تحقیق در مورد داستان ناگفته خرابی برنامه ریزی شده میپردازد. از آغازاش در دهه 1920 با یک کارتل مخفی که هدف اش محدود کردن عمر لامپها بود؛ تا به امروز که با خرابی محصولات الکترونیکی مانند آیپاد مواجه هستیم. همچنین مصرف کنندگان جدیدی را با روحیه مقاومت در مقابل این نوع تولید و مصرف را به تصویر میکشد.
این فیلم به فرانسه، آلمان، اسپانیا و آمریکا مسافرت میکند تا شاهدانی و شواهدی برای یک شیوه تجارت بیابد که پایه ی اقتصاد مدرن شده اند و به تصاویری از آفریقا برمیگردد جایی که محصولات الکترونیکی دور انداخته شده در آنجا، قبرستان هایی بزرگ به وجود آورده اند.

تهیه کننده و کارگردان: Cosima Dannoritzer
محصول سال 2010