در حاشیه ی تراژدی جانکاه زلزله- سونامی ژاپن(برهان عظیمی)

برهان عظیمی

شکی نیست که بشریت بویژه کمونیستهای انقلابی سراسر جهان نمی توانند در مقابل یکی دیگر از دردناکترین و فجیعترین فاجعه قرن 21 بواسطه زلزله و سونامی که جان هزاران نفر را گرفت( طبق آخرین اخبار تعداد کشته شدگان به هزاران نفر و به گفته برخی رسانه های غربی به 10 هزار نفر میرسد (و زندگی مردم ژاپن و بخصوص طبقه کارگر آن کشور را دستخوش قهر طبیعت خویش قرار داده است، ساکت و بی اعتنا باشد. تاکنون بیش از 400 هزار نفر از مردم ژاپن در اثر زلزله و سونامی خانه خود را از دست داده اند و درپناهگاه های اورژانس ( شلتر (با حداقل امکانات زندگی می کنند.

بیشک در آینده ای نزدیک، از طرف سرمایه دارران ژاپن و شرکتهای چند ملیتیامپریالیستی جهانی بار اصلی از بابت انتقال این بحران در بازسازی ژاپن در استثمار فزاینده تر به طبقه کارگر و اقشار تحتانی ژاپن و جهان منتقل خواهد گشت.

طبق اخبار رسانه های غربی( اسشیتدپرس) *در سه شنبه 15 مارس2011 ، با اوجگیری سطح تشعشعات اتمی بعد از انفجار راکتور اتمی(شماره 4 )** در ژاپن، سطح خطرناک تشعشع راکتور اتمی در شهر فوکوشیما 140 هزار نفر از مردم ساکن این شهر را مجبور ساخت که کلیه روزنه های خانه شان را مسدود کنند.

در عین حال طبق اخبار رسانه های غربی و دانشمندان کارشناس اتمی صاحب نظر، تعداد 3 تا 5 عدد از راکتور اتمی ژاپن با خطر انفجار و عواقب بلقوه ویرانگر بی حساب روبرویند! خطری به مراتب بیش از حد آنچه که در 26 آوریل سال 1986 در نیروگاه چرنوبیل واقع در اوکراین( درآن زمان بخشی از شوروی ) اتفاق افتاد. دراکراین انفجار تنها یک راکتور اتمی، ابری از ذرات غلیظ تشعشعات اتمی را به فضای منطقه گسترده از کره زمین فرستاد و باعث کشته شدن و مصدومیت هزاران و شاید دهها هزار نفر به سرطان گردید. هزاران و شاید ده ها هزار از آب زیستان و پرندگان و حیوانات دیگر کشته شدند؛ منجمله درختان و گیاهان نابود گردیدند.

فاجعه فوکوشیمای ژاپن که دارای 6 راکتور اتمی است و طبق اخبار تعداد چهارتای آن در معرض انفجار قرار دارند به مراتب خطرناکتر و فاجعه بارتر از حادثه چرنوبیل خواهد بود. چنین فاجعه ای یعنی حادثه چرنوبیل ضربدر و به توان …

در مرکز ثقل (کانون) بحران اتمی فوکوشیما قدرت زلزله ای که ژاپن را به کام خود کشید بیش از مقاوت طراحی شده بوسیله مهندسین، است. نکته دیگر آنکه، در شهر فوکوشیما 6 راکتور اتمی با مشارکت شرکت ژاپنی و شرکت جنرال الکتریک آمریکا(GE ) ساخته شده است. از ابتدای بازگشائی این راکتوهای اتمی زیر مدیرت «شرکت برق توکیو»
( Tokyo Electric Power Company- TEPCO ) برای تولید و مصرف انرزی -برق- قرار دارد. «شرکت برق توکیو» یکی از نهادهای عظیم انحصاری سرمایه داری امپریالستی ژاپن و جهان است.

این نهاد امپریالیستی دارای سابقه تیره در مخفی کردن اطلاعات حیاتی از مردم را دارد.در سال 2002 تمامی روسای شرکت برق توکیو به خاطر پنهان کردن مسئله شکستگی و شکاف بوجود آمده در لوله محفظه داخلی یکی از راکتوراتمی تولید برق تحت مدیرتش، مجبور به استعفا شدند.
همچنین، در سال 2007 علیرغم آنکه به خاطر وقوع زلزله یکی از راکتورهای اتمی شکاف و ترک عیقی بر داشت که باعث مقدار زیادی تشعشع اتمی در ژاپن گشت، دولت طبقات سرمایه داری -امپریالیستی ژاپن به شرکت برق ژاپن در سال 2009 اجازه داد که آن راکتور اتمی را راه بیندازد و دوباره مورد بهره برداری قرار دهد.

ازسوی دیگر تکنولوژی و طراحی این راکتورها بوسیله شرکت جنرال الکتریک بسیار کهنه و متعلق به نسل سوم راکتورهای اتمی دهه 60 میلادی می باشد. اما مسئله کهنه بودن تنها مشکل این راکتورها نیست. هر چند که ده ها سال قبل باید این راکتورها با راکتورها مسلح به تکنولوزی نوین تعویض میشد! در سال های 1990 بحث بر سر از دورخارج کردن و خاتمه دادن ( دیی کومیشند- ِDecommissioned) به کار راکتورهای فوکوشیما در بین کارشناسان و دانشمندان امور اتمی ژاپن بالا گرفت، اما دولت ژاپن تصمیم گرفت که زندگی آنها تا مدت نامحدودی گسترش دهد و البته امروزه به یقین می توان گفت که چنین تصمیم ضد بشری هیئت حاکمه سرمایه داری ژاپن در خدمت منافع بشریت و محیط زیست کره زمین نبوده است.

تا آنجا که به شرکت جی. ایی. مربوط می شود، شرکت امپریالیستی جنرال الکتریک در همان اوایل طراحی، مشکل این طراح که به شکستگی یکی از مخازن پوشش داخلی این راکتورهای اتمی منجرشد را از دید جهانیان پنهان نمود. 35 سال پیش، در سال 1976 دیل جی. برایدینبا و دوتن دیگر از همکارانش بعد از اینکه متوجه شدند که طراحی راکتورهای اتمی از نوع بکار رفته در فوکوشیما موسوم به مارک وان (the Mark 1)بوسیله شرکت جنرال الکتریک دارای نقایص و عیب های اساسی است که منجر به تصامات ویران کننده ای در آینده خواهد شد، از کار خود استغفا دادند. ازهمان ابتدای نقشه ریزی در طراحی این راکتورها با دیزاین(Design ) یا نقشه «مارک وان»(the Mark 1) سوال اساسی که از طرف دانشمندان و کارشناسان اتمی این طرح مطرح شد این بود که آیا اگر تحت هر شرایطی از جمله فشار زیاد، دستگاه خنک کننده این راکتورها از کاربیفتد تکلیف چیست؟ و امروزه بنا به شواهد غیر قابل چشم پوش که 5 عدد ازتعداد 6 راکتورهای اتمی فوکوشیما طبق نقشه (دیزاین) «مارک وان» ساخته شده اند، سرنوشت بشریت واکوسیستم کره زمین به آزمایش نهایی نقشه «مارک وان» سپرده شده است.

طبق گفته دیل جی. برایدینبا در مصاحبه اش با رسانه خبری <<ای. بی. سی.>>: » ما مشکلات و نقایصی را در سال 1975 شناسائی کردیم. در انجام طرح مهارو مقابله با اتفاقات ناگوار، آنها بارها و فشارهای دینامکی را که منجر به از دست دادن قدرت سیستم خنک کننده می شود را وارد محاسبات خود نکردند… فشار ضربه وارده به محدوده این راکتورها منجر به آنچنان رهایی و انتشار سریع انرژی می شود که محفظه داخلی اش شکسته شده و از هم پاشیده می گردد، که شرایط پخش تشعشعات اتمی غیر قابل کنترل موجب می گردد.»***

زمانیکه آقای برایدینبا به شرکت سرمایه داری-امپریالیستی جنرال الکتریک پیشنهاد کرد که باید نقایص زیانبار و مخرب این راکتورها برطرف کند، این با مخالفت شدید آن شرکت مواجه شد. طبق گفته برایدینبا، جنرال الکتریک در سال 1976 به اوگفته است» که اگر با پیشنهادش موافقت کند آنوقت باید تمامی راکتورهای اتمی راکه به کشورهای مختلف از جمله به ژاپن فروخته است را بازگرداند، و این برای آینده این شرکت منفعتی ندارد! این به معنای خاتمه دادن به پروژه راکتورهای اتمی در سراسر جهان است.»

این بی عدالتی ها و بی حرمتی ها در حق بشریت اساسا به خاطر غفلت دولت یا حرصو طمع شرکت ها ( کورپریتها) نیست. ممکن است ایجاد چنین راکتورهای اتمی درمرکز منطقه زلزله خیز یک جنون به نظر آید( درآمریکا نیز چنین راکتورهای اتمی در کنار دریا در ایالت زلزله خیز کالیفرنیا ساخته شده است)، و واقعا هم از نقطه نظر منافعبشریت کاملا هم غیر عقلانی و غیر منطقی می باشد. اما باید درنظر داشت آنان که در قدرت حاکمه ژاپن قرار دارند، یعنی طبقات سرمایه داری-امپریالیستی و دولتی که آنها را نمایندگی می کند، به خاطر ملزومات سیستم شان حرکت و برنامه ریزی می کنند. بر مبنای دستیابی به حداکثرسود، و نیز بر مبنای رقابت با دیگر قدرت های امپریالیستی دیگر که چنین می کنند، آنها نیز دقیقا به خاطر پیشبرد و حفظ منافع طبقاتی شان استفاده از چنان انرژی( تولید برق در استفاده از راکتورهای اتمی) را پیگیری و دنبال میکنند. آنها نه می خواهند و نه اساسا می توانند که بر مبنای منافع درازمدت بشریت جهان، حفظ محیط زیست و اکوسیستم کره خاکی حرکت نمایند.
از لحاظ تاریخی شهر فوکوشیما در منطقه سونامی و زلزله زا قرار دارد. اما علیرغم اگاهی به این داده تاریخی، این راکتورها در کنار اقیانوس آرام ساخته شده اند. دلیل اینکه این راکتورها در کنار اقیانوس ساخته شده اند این استکه شرکت سرمایه داری امپریالیستی برق توکیو و طبقات حاکمه سرمایه داری برای تامین حداکثر سود و حداقل هزینه و مخارج در پمپاژ آب به دستگاه های خنک کننده راکتورهای اتمی، چنین تصمیمی را در آغاز ساختمان پروژه این راکتورها، گرفته بودند. فاصله کمتر از دریا( اقیانوس آرام) به مفهوم حداقل هزینه سرمایه برای پرداخت پول کمتر از بابت مصرفانرژی برای خنک کردن راکتورهای اتمی است.

هشداری جدی، خطری دهشتناک و تهدید بلقوه ! چه باید کرد؟

در روز سه شنبه مصادف با شانزدهم فروردين ۱۳۹۰ برابر با پنجم آوريل ۲۰۱۱، اسوشیتد پرس(ای. پی) گزارش داد**** که شرکت تیکو می خواهد مقدار 3 میلیون گالن که برابر است با 11356235.34 لیتر ( بیش از یازده میلیون لیتر، که برابر است با حجم آب در 5 استخر شنای بزرگ مسابقات المپیک) آب که به مواد غلیظ رادیواکتیو آلوده شده را در اقیانوس آرام تخلیه کند. بدین ترتیب فاجعه سانحه اتمی فوکوشیما رفته رفته به یک خطر و هشدار جدی برای بشریت، محیط زیست و اکوسیستم کره زمین تبدیل می شود!

بنا بر این ما نیاز داریم در مورد دهشتها و جنایاتی که سرمایه داری امپریالیسی بر بشریت، محیط زیست و اکوسیستم کره خاکی مان تحمیل می کند بسیارعمیق تر بیندیشیم. باید عمیقا بیندیشیم که چرا این کره زمین به عده قلیلی از طبقات سرمایه داری جهانی ستمگر و استثمارگر که ابزاز تولید و منابع تولیدی را ملک خصوصی خویش می دانند تعلق ندارد؟ آیا چرا سرنوشت این کره خاکی باید به دست اقلیتی از طبقات سرمایه دار جهانی رقم خورد؟

باید بیندیشیم که چرا این کره خاکی به اکثریت بشریت، اقشار و طبقات زحمتکش وستمکش جهان و بویژه آن گروه اجتماعی – پرولتاریا- که مولد ثروت و تولید کنندگان اصلی کالا هستند تعلق دارد؟ و علیرغم اینکه در گوش ما دائما – از طرف همان اقلیت طبقات سرمایه دار- خوانده میشود که باید منفعل باشیم و مطیع، نه شورشگری که باید متحورانه سرنوشت خویش را تعیین کند، چرا باید علیه منافع این طبقات متعلق به زباله دان تاریخ، قیام و انقلاب کنیم؟ چرا باید به فکر آینده همه طبقات خود در سراسر جهان باشیم و از تجارب آنها وآنچه بر آنها تحمیل می شود –همچون بحران راکتورهای اتمی در ژاپن- درس گیریم؟ چرا باید به این بیندیشیم که این خطر بلقوه در جای جای کره خاکی می تواند بوقوع بپیوندد؛ و از جمله زندگی ما در ایران نیز به خاطر منافع اقلیت طبقات سرمایه داران حکومتی جمهوری اسلامی که سالهاست بطرز جنون آمیزی پروژه اتمی شان را به قیمت دزدیدن زندگی، نپرداختن ماه ها دستمزدهایمان، آینده ما، فرزندان و نسل های آینده مان پیگیری می کنند، باید زنگ خطری دراندیشه و کردار ما بوجه رادیکالی بوجود آورد؟

این خطر! سوال اساسی را در اذهان بوجود می آورد، از جمله اینکه اثرات مخرب تخیله آب الوده این راکتورهای اتمی به دریا و یا انفجارات بلقوه یا راکتورهای اتمی بر سرنوشت بشریتی که تحت سیستم سرمایه داری امپریالیستی جهانی که حریصانه به تولید و مصرف انرژی اشتغال دارد و همچنین بر محیط زیست چیست؟

«بشریت نمی تواند طبیعت را پیش بینی و کنترل کند، اما اثرات بلایای طبیعی لازم نیست که از طریق وساطت روابط موجود اجتماعی پیش رود. اطلاعات در باره آنچه در مورد مردم اتفاق می افتد از آنها سلب می گردد. به مردم گفته شده: ‹نظم را رعایت کنید› ازمقامات اطاعت کنید. این دقیقا بدترین راه برای رسیدگی به این قبیل مسائل است- مردم نیاز به آگاهی و بسیج شدن برای برخورد با فاجعه ی از این نوع دارند. و تاریخ نشان می دهد که زمانی که روابط عادی اجتماعی در بلایای طبیعی این چنینی معلق می شود مردم تقریبا همیشه برای مقابله با وضعیت از طریق سازماندهی خود واکنش نشان می دهند و مقامات همواره با زور و اجبار سرکوبگرانه واکنش نشان می دهند. این چنین چیزی نباید اتفاق افتد.»*****

از همان ابتدای بروز این فاجعه جانکاه، دولت سرمایه داری-امپریالیستی ژاپن، مردم و بخصوص طبقه کارگر و تهیدستان این کشور را به عده ای از مردم «بی اراده» و «بی فکر» و متکی به اوامر بالا تشویق کرده است. تا مبادا مردم ژاپن و خاصه طبقه کارگرش خود را برای همیاری با یکدیگر و مقابله با چنین صانحه ای از پایین سازمان دهی کنند. حکومت طبقات سرمایه داری –امپریالیستی ژاپن از همان ابتدای بروز این فاجعه غم انگیزاز متشکل کردن مردم، دانشمندان اتمی و دیگرکارشناسان برای مقابله با این بحران خوداری کرد. درعوض درمناطق مصیبت زده، بسیاری از مردم به حال خود رها شده و بطور پاسیو و منفعلانه ای تشویق به انتظار کمک از بالا ( دولت طبقات سرمایه داری) و اوامر آنها شده اند.

در مقابل بشرت راه پایان بخشیدن به دهشتها و بی عدالتی هایی که سسیتم سرمایه داری-امپریالیستی جهانی به خاطر پیشبرد منافع اش بوجود می آورد، تنها وقوع یک انقلاب کمونیستی به رهبری حزب پیشتازانقلابی طبقه کارگر است. انقلابی که طبقات سرمایه دار و ماشین دولتی اش را در هم شکند، خرد و داغان کند. و دولتی نوین بر پایه منافع اکثریت و دمکراسی نوین بر پایه منافع اکثریت را بنا گذارد. دولتی که بر مبنای منافع اکثریت اقشار و طبقات خلقی به رهبری حزب پیشاهنگ طبقه کارگر و خلاقیت و مشارکت شورایی آنها درتصمیم گیری هایی که با منافع حیاتی شان ارتباط دارد، عمل می کند. با سرنگونی دولتهای طبقات سرمایه دار، و ایجاد جامعه سوسیالیستی انقلابی، بشریت میتواند از جمله در مقابل سوانح طبیعی همچون زلزله و سونامی خلاقانه و نه بطور پاسیو و منفعلانه آینده خود را تعیین کند.

سه شنبه بیست و چهارم اسنفد 1389 – 15 مارس 2011 ( بروز شده در تاریخ شانزدهم فروردین 1390 )

منابع، توضیحات و عکس ها

* AP: New reactor fire as Japan works to contain threat

http://news.yahoo.com/s/ap/as_japan_earthquake;_ylt=AnAm5rtwlSZrN1P0aQtVoNlv24cA;_ylu=X3oDMTMycTVzb29vBGFzc2V0A2FwLzIwMTEwMzE1L2FzX2phcGFuX2VhcnRocXVha2UEY2NvZGUDcHpidXIEY3BvcwM4BHBvcwM4BHNlYwN5bl90b3Bfc3RvcmllcwRzbGsDcmFkaWF0aW9ubGV2

** روشنگری.راکتور شماره 4 فوکوشيما بارديگر دچار انفجار شد. اين انفجار که سه شنبه شب حدود ساعت 10:30 خبر آن توسط خبرگزاری های بزرگ منتشر شد، پنجمين انفجار در راکتور مزبور است. مقامات به مردمی که در 20 تا 30 کيلومتری راکتور اقامت دارند هشدار داد يا منطقه را ترک کنند يا در خانه بمانند.

http://www.roshangari.net/as/sitedata/20110318104929/20110318104929.html#s1

*** Fukushima: Mark 1 Nuclear Reactor Design Caused GE Scientist To Quit In Protest

http://abcnews.go.com/Blotter/fukushima-mark-nuclear-reactor-design-caused-ge-scientist/story?id=13141287

**** بخشی از خبر و لینک خبر مخابره شده بوسیله رسانه اسشیتد پرس چنین است:

Japan nuke plant dumps radioactive water into sea
TOKYO – Workers were pumping more than 3 million gallons of contaminated water from Japan’s tsunami-ravaged nuclear power complex into the Pacific Ocean on Tuesday, freeing storage space for even more highly radioactive water that has hampered efforts to stabilize the plant’s reactors.

http://news.yahoo.com/s/ap/20110405/ap_on_bi_ge/as_japan_earthquake

***** نقل از نشریه انقلاب شماره 227 ارگان حزب کمونیست انقلابی آمریکا
A Global Disaster… A Necessary Response

http://revcom.us/a/227/Japan-Global-Disaster-en.html

FILE – In this Oct. 3, 2008 file photo, box-shaped six reactors of the Fukushima Dai-Ichi nuclear power plant stand in line intact in Okumamachi in Fukushima Prefecture (state), northeastern Japan. The operator of the stricken nuclear power plant said Wednesday morning, March 16, 2011, a fire has broken out again at its No. 4 reactor unit, bottom left. (AP Photo/Kyodo News) JAPAN OUT, MANDATORY CREDIT, NO LICENSING ALLOWED IN CHINA, HONG KONG, JAPAN, SOUTH KOREA AND FRANCE

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s